Fiber

Koll på fiber och dukter!

Modulen fokuserar på 2 områden: dukter och optofibernät. Utgångspunkt är kartan för dokumentationen.

Stommen byggs upp utav dukter. Dukterna är flexibla att hantera. Längs en sträcka kan ett mikrorör förläggas som förläggs i en slang och som i sin tur på vissa sträckor passerar större rör.

Det passiva fibernätet byggs enkelt upp med hjälp av dukterna. Därefter skapas förbindelser genom att knyta samman fibersträckor via kontakteringar, korskopplingar och svetsar.

Vinsten blir alla automatgenererade scheman.

Webbmodulen gör det enkelt för drift och entreprenörer att enkelt komma åt informationen även i fält.

Ingående funktioner

Systemet för dokumentation av fibernät

Modulen innehåller bland annat följande funktioner

Driftinformation Vid förändringar i nätet är det viktigt att hela tiden hänga med i dokumentationen. Med en uppdaterad information blir det enkelt att bygga ut befintligt nät.

Odf-schemat redovisar bland annat ansluten kabel, fiberförbindelse samt bortre änden av förbindelserna.

I fiberförbindelseschemat ser man hela sträckans uppgifter från ändkontaktering till ändkontaktering. Kopplingsschema/skarvschema redovisar samtliga fibers anslutningar (svetsar, kontakteringar, korskopplingar) längs med en kabelsträcka.

Övriga scheman: duktschema, enlinjeschema med översikt över kabelnätet med kapacitetsanalys och spårningsfunktionalitet för framtagning av nya fiberförbindelser.

Webb Med webbmodulen görs informationen lättillgänglig för hela verksamheten på kontor så som i fält exempelvis i telefon för exempelvis kabelutsättning, enklare nätplanering och jour/beredskap av extern entreprenör.

Med den generella dokumenthanteringen gör att samtliga dokument tillgängliggörs för samtliga oberoende av om det är bilder, ritningar eller övriga typer av dokument.

Bransch-/myndighetskrav Exempel på information som kan sammanställas ur modulen är till exempel nyanslutningar som gjorts under föregående år (PTS). Vid avbrott i fibernätet måste man kunna ta reda på vilka förbindelser som påverkats för att vidare avgöra hur många kunder som drabbats. Robust Fiber ställer även krav på hur dokumentation ska utformas.

Övrigt Övrigt som går att dokumentera är olika typer av utrustning som switchar, routrar och svartfiber-/slutkunder. Import av KIS-data är möjlig.

Avisering Ta enkelt fram underlag för massavisering med egna vykort eller brev. Med aviseringsmodulen kan även andra kanaler användas såsom webbsida, Facebook, mejl och printtjänster. Kundunderlag importeras från ert kundinformationssystem.

Karta I kartan bygger man upp kanalisationssträckor vari man dokumenterar kabelnätet vilket gör kartan enkel och ren.

AutoCAD Map används som grafikplattform vilket innebär stöd för i princip alla kartformat. Data lagras i standardformat och är åtkomlig från främmande kartsystem. Smarta funktioner som stöd för inmätningsdata gör dokumentationen ännu effektivare.

Som en av våra nöjda kunder uttrycker sig: ”Nu har jag björnkoll på mitt nät!”.

Kontakta ossinfo@mirakel.nu för mer information!