Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Från och med den 25 maj 2018 gäller den allmänna dataskyddsförordningen inom EU. Syftet med förordningen är att stärka skyddet för fysiska personer vid hantering av deras personuppgifter.

Att registrera sig på kundsidorna

Vilka har tillgång till registrerade personuppgifter?

Övrigt