VA

Full koll på ditt VA-nät

VA-modulen innehåller de funktioner som en nätägare behöver för att hålla ordning på dokumentationen av sitt nät. Informationen består av läges- och egenskapsinformation för samtliga förekommande VA-objekt i ett ledningsnät. Såväl huvud- som servisledningar redovisas och kan enkelt utökas med andra ledningstyper Du får full koll på ditt VA-nät med funktioner som spårning, avisering och olika rapporter. Systemet fungerar som ett nav i den dagliga driften med stödfunktioner för rondering och ärendehantering. Webbmodulen har en central roll för spridning av information i hela organisationen, såväl i fält som på kontoret. Full funktionalitet för dokumentation ges via det AutoCAD MAP-baserade kartgränssnittet.

I systemet finns följande delar:

  • Grundmodulen i systemet som innehåller programmet för grafikhanteringen samt kopplingen mot egenskapsdatabas.
  • Webbserver on-line – Modul som gör informationen tillgänglig för redigering via webben.
  • MapGuide – Kartapplikation som webbpublicerar informationen så att den kan visas i laptop, läsplatta eller telefon.

Ingående funktioner

Systemet för dokumentation av VA-nät

Modulen innehåller bland annat följande funktioner

Digital karthantering (GIS) Med modul för hantering av läges- och funktionskarta baserat på AutoCAD med stöd för alla kartformat på marknaden idag. Smarta funktioner för hantering av inmätningsdata finns.

Tekniskt anläggningsregister Alla nätobjekt kan dokumenteras:

  • Spillvattenledningar
  • Dagvattenledningar
  • Vattenledningar
  • Brunnar och ventiler

    Objekten kan kompletteras med egna dokument såsom scheman och fotografier. Objekten bär alla sin egen information kring periodiserat underhåll.

Avisering Massavisering görs med aviseringsmodulen över valfria kanaler som webbsida, Facebook, mejl, post med flera. Kundunderlag importeras från ert kundinformationssystem.

Webb Det mesta av informationen som dokumenteras blir automatiskt tillgänglig via en webbläsare som därmed gör informationen tillgänglig för alla inom organisationen. Till exempel kan en kabelutsättare själv skriva ut en karta i en viss skala.

Ärendehantering Via det webbaserade ärendehanteringssystemet ges hela organisationen tillgång till verksamheternas ärenden. Via direktkoppling mot Ledningskollen kan dessa ärenden hanteras direkt i webbkartan integrerat i den egna nätdokumentationen.

Kontakta ossinfo@mirakel.nu för mer information!