Vägbelysning

En lysande idé för din gata

Emnis är lösningen för dig som behöver ett kraftfullt verktyg för administration av gatubelysningsanläggningar. Detta oavsett om du äger belysningen och anlitar entreprenörer, eller om du själv ansvarar för driften. Med Emnis får du garanterat bättre och mer korrekt underlag för uppföljning och fortsatt drift.

Honnörsordet för Emnis är enkelhet. All hantering i fält kan till exempel skötas med en streckkodsläsare. När arbetsdagen är slut förs uppgifterna över till den centrala databasen för vidare bearbetning och statistik.

Enkelhet var ordet.

Ingående funktioner

Det här är systemet för dig som administrerar och underhåller gatubelysningsanläggningar.

Systemet innehåller bland annat följande funktioner

Det här är datorsystemet för dig som administrerar och underhåller gatubelysningsanläggningar. Modulen innehåller bland annat funktioner för:

Anläggningsdokumentation Register för dokumentation av stolpar, ljuspunkter, ledningar och centraler.

Felanmälan Fel som upptäcks vid besiktning eller som rapporteras av allmänheten kan matas in i systemet, och sedan skrivas ut som fellistor och felstatistik.

Digital karthantering Systemet medger redovisning av läges- och funktionskarta med möjligheter att knyta in inmätningsdata. Möjligheter finns även att knyta in flera olika externa karttjänster som bakgrund motsvarande ortofoto och primärkarta.

Driftavbrott Registreras enkelt i systemet. Export till Energimarknadsinspektionens e-tjänst Kent och Energiföretagen Sveriges system Darwin finns givetvis också.

Beräkning Det är enkelt att göra beräkningar i systemet och ta fram beräkningsresultat med bland annat utlösningstider, felströmmar, belastningsströmmar, spänningsfall och förluster.

Streckkoder Systemet kan kompletteras med en besiktningsmodul för registrering av utfört underhåll och besiktningsanmärkningar för varje individuellt belysningsobjekt. Den är mycket enkel att hantera och kan även användas vid inventering av belysningsnätet.

Debitering Som tillägg till systemet finns debiterings- och faktureringsfunktioner som bland annat baseras på bruttoeffekter, brinntider och antal belysningsobjekt i databasen.

Webb All information hanteras via en webbläsare vilket innebär att man kan komma åt hela sitt nät via en telefon om man vill. Detta gör systemet tillgängligt för alla som har behov av informationen. Enklaste sättet att använda systemet är att låta Mirakelbolaget tillhandahålla tjänsten över nätet. Det innebär att man får en färdig länk att använda och Mirakelbolaget ser till att löpande hantera backuper och uppgraderingar av tjänsten.

Kontakta ossinfo@mirakel.nu för mer information!