Vägbelysning

En lysande idé för din gata

Modulen är lösningen för dig som behöver ett kraftfullt verktyg för administration av gatubelysningsanläggningar. Detta oavsett om du äger belysningen och anlitar entreprenörer, eller om du själv ansvarar för driften. Med modulen får du garanterat bättre och mer korrekt underlag för uppföljning och fortsatt drift.

Honnörsordet för modulen är enkelhet. All hantering i fält kan till exempel skötas med en streckkodsläsare. När arbetsdagen är slut förs uppgifterna över till den centrala databasen för vidare bearbetning och statistik.

ENKELHET var ordet.

Du kan även komplettera modulen med digital karta – om du vill…

Ingående funktioner

Systemet för dokumentation av vägbelysning

Modulen innehåller bland annat följande funktioner

Det här är datorsystemet för dig som administrerar och underhåller gatubelysningsanläggningar. Modulen innehåller bland annat funktioner för:

Anläggningsdokumentation Register för dokumentation av ljuspunkter, ledningar och centraler.

Felanmälan Fel som upptäcks vid besiktning eller som rapporteras av allmänheten kan matas in i systemet, och sedan skrivas ut som fellistor och felstatistik.

Digitala kartor Modulen kan kompletteras med digitala kartor (GIS) för geografisk dokumentation av ljuspunkter, ledningar och centraler. Även anmälda fel och vidtagna åtgärder i nätet kan presenteras på den digitala kartan. För närvarande kan AutoCAD och MapInfo användas som kartsystem.

Driftavbrott Registreras enkelt i systemet. Export till Energimarknadsinspektionens e-tjänst Kent och Energiföretagen Sveriges system Darwin finns givetvis också.

Beräkning Det är enkelt att göra beräkningar i modulen och ta fram beräkningsresultat med bland annat utlösningstider, felströmmar, belastningsströmmar, spänningsfall och förluster.

Streckkoder Modulen kan kompletteras med en en besiktningsmodul för registrering av utfört underhåll och besiktningsanmärkningar för varje individuellt belysningsobjekt. Den är mycket enkel att hantera och kan även användas vid inventering av belysningsnätet.

Debitering Som tillägg till systemet finns debiterings- och faktureringsfunktioner som bland annat baseras på bruttoeffekter, brinntider och antal belysningsobjekt i databasen.

Webb Som grädde på moset finns dessutom Mirakel Webbserver som möjliggör publicering av databasen i webbmiljö. På det sättet kan informationen göras tillgänglig från en vanlig webbläsare så att till exempel entreprenörer eller andra ”utomstående” enkelt kan söka uppgifter i databasen och kartan.

Kontakta ossinfo@mirakel.nu för mer information!