Webb

Nätet i din webbläsare!

Det enda sättet att enkelt få tillgång till information i dag är via webben med dess enkelhet. Inga specialprogram behöver installeras och informationen blir åtkomlig för alla, bland andra företagsledning, kundtjänst, fältpersonal och jourpersonal.

Med webbläsaren kan man ta fram kartan och panorera, zooma eller skriva ut valda kartdelar. Klickar man på en anläggningsdel visas tekniska uppgifter för objektet som kan vara ett kabelskåp, en belysningsstolpe eller en optobrunn med tillhörande driftinformation. Man kan även söka direkt i systemet och till exempel få fram listor över alla kunder som är anslutna till ett kabelskåp, eller alla belysningsstolpar på en viss gata.

Ingående funktioner

Fördelarna är uppenbara med webbtekniken

Större spridning Alla kommer åt informationen som finns i nätkartan och databasen utan extra investeringar i utbildning, programlicenser eller datorer.

Ökad tillgänglighet För jour- och fältpersonal blir tillgängligheten oumbärlig.

Högre kvalitet Dokumentationskvalitén ökar när alla har tillgång till nätinformationen. Det är ju roligare att rapportera förändringar i nätet och upptäckta fel i dokumentationen om man själv har direkt nytta av uppgifterna.

Information för alla

Nätkartan och den tekniska informationen blir tillgänglig via webbtekniken.

Fördelarna är många:

  • Driftläge, matande skåp, matande station.
  • Aktuellt kopplingsläge med antalet matande anläggningar per grupp.
  • Tydlig markering om produktionsanläggning är ansluten i nätet.
  • Besiktningsprotokoll tillgängliga för åtgärdsmarkering.
  • Enklare avbrott kan registreras som vid bland annnat mätarbyten eller säkringsbyten.
  • Stöd för generell ärendehantering kopplad till anläggningsobjekt eller som fristående geografiska ärenden.
  • Integration med ledningskollen.se med visuell presentation av förfrågan.
  • Driftlägeskarta med information om aktuellt nätstatus.

Kontakta ossinfo@mirakel.nu för mer information!