Evenemang

För Mirakelbolaget är kontakten med kunder och användare av största betydelse. Här utgör deltagande i mässor och seminarier en betydande del med möjligheter att även attrahera nya kontakter, presumtiva kunder och allmänhet. Mirakelbolaget vill på detta vis vara en aktiv partner inom sina marknader och delar gärna med sig av vunna erfarenheter och utvecklingssteg.

En stor del av Mirakelbolagets marknads- och kundaktiviteter samlas under återkommande kund- och användarträffar där nyheter och utveckling presenteras i seminarieform och hands-on erfarenheter. Vid användarträffarna deltar och agerar också partners knutna till Mirakelbolaget och dess verksamheter.

Elfack, Nordens största och tongivande mässa för el- och energibranschen som arrangeras vartannat år är och har under 2000-talet varit en självklar mötesplats för Mirakelbolaget och dess intressenter.

I närtid har den pågående pandemin gjort att Elfack inte kunnat genomföras men nu satsar Mirakelbolaget såväl som många andra på en återkomst under 2023, väl mött i Göteborg.

Under senare år har Mirakelbolaget och dess partners genomfört ett stort antal webbinarier med ett brett utbud av ämnen. Fortsättningen för dessa webbinarier erbjuder utveckling inom såväl teknik som aktuella ämnen.