Om oss

Mirakelbolaget AB

VISION

Vår vision är att i stort och smått följa utveckling och förändring i vår primära marknad och att i en tät dialog med våra kunder, myndigheter, bransch och samarbetspartners ständigt svara upp till att nya och skärpta krav kan hanteras med bibehållen kundnytta i våra system och lösningar baserade på moderna och innovativa verktyg. 

Genom att vara lyhörda och genom att förutom NIS även bistå med att aktivt hjälpa till i den dagliga verksamheten som expertstöd och dokumentationsassistans för stora som små bolag kan vi bibehålla marknadens nöjdaste kunder. 

STRATEGI

I Mirakelbolagets strategi tillsammans med partnern Tyréns finns en inbyggd trygghet baserad på lång erfarenhet från utveckling och administration av IT-system för olika former av distributionsnät som el, fiber, fjärrvärme, VA och vägbelysning. Under snart ett halvt sekel har företagets system och lösningar utgjort kvalificerade stöd i våra kunders verksamheter en utveckling som ständigt löper vidare genom att bevaka kundernas intressen inom olika forum. 

Med standarder som SS-EN ISO 9001, SS-EN ISO 14001 och SS-EN ISO 45001 arbetar vi effektivt och kvalitativt med en miljö- och arbetsmiljömedveten fokus inte bara för Mirakelbolaget utan även tillsammans med våra kunder. Vår utveckling av NIS (nätinformationssystem) ska främja kunder att arbeta i samma anda. 

MARKNAD

Mirakelbolagets primära marknad finns framför allt bland företag med verksamheter inom el, fiber, vägbelysning, fjärrvärme, och VA. 

HISTORIA

På det nya millenniets första dag formades Mirakelbolaget genom en sammanslagning av Mickel data AB och delar av Rejlers Sverige som därmed automatiskt blev en av de större NIS-leverantörerna i landet. Sammanslagningen innebar samtidigt att Mirakelbolaget även förutom NIS kunde erbjuda specialistkompetens och resurser inom olika områden bland annat el- och fiber. Även Tyréns fungerar som samarbetspartner i utvecklingen av NIS. 

Redan fyra år tidigare avreglerades den svenska elmarknaden, något som på ett påtagligt sätt kom att ställa krav på mer avancerade system för dokumentation, beräkning, analys och rapportering i de verksamheter som nu kom att drivas i form av elhandelsföretag och elnätsföretag. Framför det nybildade företaget öppnades en marknad med stor efterfrågan på anpassade och verklighetsbaserade databaserade system för verksamhetsstöd. 

Mirakelbolaget antog utmaningen med kreativitet, kraft och energi!