El

Emnis ett listigt val för ditt elnät

Systemet innehåller de funktioner som en nätägare behöver för att hålla ordning på dokumentationen av sitt elnät.

För att enkelt kunna klara myndighets- och branschbestämmelser finns hjälp i funktioner som nätberäkning, förhandsreglering, driftavbrott, avisering och olika rapporter.

Systemet fungerar som ett nav i den dagliga driften med stöd för att hela tiden hålla koll på aktuellt driftläge. Endast en webbläsare krävs för åtkomst vilket gör att alla som är i behov av informationen kan få ta del av denna oberoende om man är i fält eller på kontoret.

Det gör systemet till ett av de mest kompletta på marknaden idag.

Trots alla ingående funktioner är systemet enkelt att lära sig och lätt att använda.

Ingående funktioner

Emnis är systemet för dokumentation av elnät

Systemet innehåller bland annat följande funktioner

Digital karthantering medger hantering av läges- och funktionskarta med möjligheter att knyta in inmätningsdata. Möjligheter finns även att knyta in flera olika externa karttjänster som bakgrund motsvarande ortofoto och primärkartor.

Tekniskt anläggningsregister Alla nätobjekt kan dokumenteras, från mottagningsstation till kund, och även kompletteras med egna dokument såsom scheman och fotografier. Färdiga rapporter finns bland andra för komponentstatistik, myndighetsrapporter, stationskort, trafokort och kabelskåpskort.

Driftavbrott Registreras enkelt i systemet. Export till Energimarknadsinspektionens e-tjänst Kent och Energiföretagen Sveriges system Darwin finns givetvis också.

Driftläge Med driftlägesmodulen har du alltid koll på hur ditt nät mår.

Avisering Ta enkelt fram underlag för massavisering med egna vykort eller brev. Med aviseringsmodulen kan även andra kanaler användas såsom webbsida, Facebook, mejl och printtjänster. Kundunderlag importeras från ert kundinformationssystem.

Nätberäkning Last – och felströmsberäkning med laster hämtade från kundinfosystemet. Beräkning av bland annat förluster, spänningsfall, spänningsstyvhet, utlösningstider, felströmmar och impedanser. Viktiga resultat kontrolleras mot givna gränsvärden. Resultat kan analyseras och presenteras i karta.

Webb All information hanteras via en webbläsare vilket innebär att man kan komma åt hela sitt nät via en telefon om man vill. Detta gör systemet tillgängligt för alla som har behov av informationen. Enklaste sättet att använda systemet är att låta Mirakelbolaget tillhandahålla tjänsten över nätet. Det innebär att man får en färdig länk att använda och Mirakelbolaget ser till att löpande hantera backuper och uppgraderingar av tjänsten.

Besiktning Automatgenerering av enlinjescheman, behörighetssystem, kontroll mot typdata vid datainmatning, historikregister och en kraftfull frågegenerator för att skapa favoritfrågor.

Och mycket, mycket mer

Kontakta ossinfo@mirakel.nu för mer information!