Driftläge

Ta kontroll över ditt elnät

Med driftlägesmodulen har du alltid koll på hur ditt nät mår. Du ser hela tiden hur det är kopplat, om några nätdelar är spänningslösa, om det finns maskade matningar i nätet, var arbeten pågår i nätet, strömmatningsriktningar, antal matade kunder per station, skåp och ledning, samt antal spänningslösa anläggningar per kommun.

Modulen är ansluten till Svenska Kraftnäts SUSIE för automatisk direktrapportering av aktuell nätstatus.

Med koppling mot det egna fjärrkontrollsystemet får man automatiskt en geografisk bild över sitt elnät.

Ingående funktioner

Med driftlägesmodulen har du alltid koll!

I grundversionen har du tillgång till allt som behövs för att ha koll på aktuellt driftläge i nätet.

Elnätskartan är automatiskt färglagd med olika färger för olika mottagningsområden. Spänningslösa nätdelar och maskor markeras extra tydligt med avvikande färger.

I kartan visas även spänningslösa kunder uppdelade per kommun och för varje ledning ser du strömriktningen för aktuellt driftläge tillsammans med antal kunder som matas via ledningen.

Omkopplare i nätet har olika färg beroende på om de är öppna eller slutna och du ser även om de står i onormalt läge. Klickar du på en omkopplare i kartan ändras dess kopplingsläge och du ser direkt hur detta påverkar driftläget.

Reservkraft kan också enkelt anslutas i nätet.

I webbmodulen för stationskort och kabelskåpskort visas strömriktning per ledning och hur många kunder som ligger på varje fack och grupp. I kundkorten ser man direkt om en kund har spänning, ett utmärkt hjälpmedel för kundtjänst när en kund ringer in med felanmälan som därmed avlastar driftpersonal.

Simulerat driftläge används för att till exempel planera en driftomläggning inför ett underhållsarbete.

Fjärrkontroll (SCADA)

Med koppling till fjärrkontrollsystem kommer manövrar och omkopplingar i fjärrkontrollen automatiskt rapporteras till driftlägesmodulen. Aktuellt driftläge uppdateras sedan automatiskt så att man direkt ser vilka nätdelar som påverkats och hur många kunder som är drabbade om det är en driftstörning.

SUSIE

Med SUSIE-kopplingen kommer alltid antal kunder med avbrott automatiskt vara uppdaterat i SUSIE. Du kan under pågående avbrott alltid gå in och justera uppgifterna som rapporteras till SUSIE, bland annat beräknad avbrottstid och orsak till avbrottet.

Kontakta ossinfo@mirakel.nu för mer information!