Mirakel Besiktning 12.2

Mirakel Besiktning 12.2 – vad är nytt?

Numreringen av versioner i Mirakel Besiktning byggs upp enligt mönstret ”x.yz” där ’x’ ändras vid större förändringar i systemet, ’y’ är ett löpnummer för mindre förändringar och ’z’ är en revisionsbeteckning som ökas på för varje felrättad version släpps. Funktionellt är det alltså ingen större skillnad mellan t.ex. version 1.1a och version 1.1d, det som skiljer dem åt är att i den senare har fler programfel blivit rättade. Smånyheter kan dock ha tillkommit i den senare versionen.

Nya funktioner i 12.2

 • Anpassat till skyddat personuppgiftsregister (GDPR) för de som använder mätarplatsinspektioner. Om det skyddade registret används ska även Rakel eller Mickel använda registret och tjänsten Mirakel Services ska vara installerad på servern.

Felrättningar och småförändringar i 12.2n

 • Det fanns en begränsning som gjorde att man inte kunde importera fler än 1000 protokoll i taget från en fältdatabas. Denna begränsning är nu borttagen.
 • När fältdatabaser med stolpar skapades med data från Rakel kunde stolparna ibland inte importeras om fältet för sträva inte var korrekt ifyllt.

Felrättningar och småförändringar i 12.2m

 • I listan över fältdatabaser ser man nu skillnad på vilka databaser som är nya, vilka som används och vilka som är släppta.
 • Skarvade ledningar kunde felaktigt redovisas med säkringsstorlek 1A.

Felrättningar och småförändringar i 12.2k

 • Anpassat till den nya Mickelversion 2020.3.

Felrättningar och småförändringar i 12.2j

 • Nu hanteras upp till 20 tecken i transformatornummer.

Felrättningar och småförändringar i 12.2i

 • Anpassat till den nya Mickelversion 2020.1a.

Felrättningar och småförändringar i 12.2h

 • Det gick inte att importera protokoll om de innehöll tomma bilagor.
 • Problem vid import om sökväg till externa dokument (bilder) var felaktig.

Felrättningar och småförändringar i 12.2g

 • Texten ”Klarmarkerad vid rivning” lades felaktigt in när man klarmarkerade protokoll.
 • Det gick inte att ta ut trästolpar för besiktning från Rakel om dessa inte var klassade som lsp- eller hsp-stolpar.

Felrättningar och småförändringar i 12.2f

 • Man kunde få felmeddelandet ”Ogiltigt proceduranrop eller argument” när man försökte skapa en fältdatabas med data från Mickel.

Felrättningar och småförändringar i 12.2e

 • Anpassat för Mickel version 2019.1a.

Felrättningar och småförändringar i 12.2d

 • När man skapade en ny fältdatabas kunde man ibland få felmeddelande om felaktig syntax.

Felrättningar och småförändringar i 12.2c

 • Anpassat för Rakels nya sätt att registrera sökväg till sin databas.

Felrättningar och småförändringar i 12.2b

 • Fack presenteras nu i en bättre ordning för Rakel-användare.
 • Man fick ett felmeddelande om man försökte skapa en fältdatabas utan mätplatsinspektion.

Felrättningar och småförändringar i 12.2a

 • Anpassat till de senaste versionerna av Mickel och Rakel.
 • Diverse småförbättringar.

Äldre versioner

Här hittar du sidor som beskriver nyheter i äldre versioner av Mirakel Besiktning.