FAQ om TP4.2

Här sammanställer vi frågor och insikter som dykt upp efter de webbinarier som hölls den 3/11 och 7/11. Läs gärna igenom materialet från webbinarierna om du har frågor.

1. Prisnivå för planerade utrangeringar

Om ni ”återanvänder” de planerade utrangeringarna som ni tog fram inför TP4.1, tänk då på att värdet av dessa utrangeringar behöver räknas upp till 2022 års prisnivå. Använd gärna vår BKI-kalkyl för detta.

2. De nya normkoderna för linjefack jämfört med NG16112

Flera företag har använt normkod NG16112 för extrafack i nätstationer vid TP3-rapporteringen. Vi tror det är en god idé att istället använda de nya normkoderna för linjefack L-NR-LF-1-1 och L-NR-LF-2-1 som tillkommit i TP4. Se Ei:s normvärdeslista som beskriver hur dessa koder ska användas.

3. De nya normkoderna för effektbrytare och felindikatorer i nätstationer

Vår tolkning är att dessa normkoder kan användas för samtliga effektbrytare och felindikatorer i en nätstation utöver de nya normkoderna för linjefack, dvs det ska gå utmärkt att rapporter normkod för linjefack + effektbrytare + felindikator för samma fack.

4. Hanteras kabel i sjö och hav likadant i TP4 som i TP3?

Nja. I Ei:s dokumentation för TP3 anges att sjökabel i sjö och hav får rapporteras med normkod för sjökabel men i TP4 har man ändrat detta till standardkabel i sjö och hav.

När det gäller definitionen av sjö och hav är tyvärr Ei:s dokumentation inte solklar:

  • I rapporteringsföreskriften nämns inte sjö och hav. Där står endast att mark utanför tätort, som inte ligger i svår grävbarhet (SGU:s jordartskarta), ska betraktas som normal landsbygd.
  • I normvärdeslistan för TP3 hänvisas till Sjöfartsverkets föreskrifter för sjökablar med normvärden. Denna hänvisning har tagits bort i normvärdeslistan för TP4.
  • I Ei:s handbok för såväl TP3 som TP4 hänvisas det dock till Sjöfartsverkets föreskrifter.