Nedanstående lathund kan användas vid den större uppgraderingen av Mirakel Webbserver till version 2023.1a. Du bör ha goda kunskaper om verktygen och er it-miljö för att följa lathunden. Säkerställ att det har tagits backup av databaserna.

Program och tjänster som behandlas i lathunden

Hoppa över de delar som inte berör er miljö.

Förberedelser

 1. Ladda ner Mickels installationspaket (mw20231a.exe) till skrivbortet
 2. Ladda ner Mirakel Services (services.zip) och packa upp i \Mirakel\update
 3. Ladda ner Mirakel Avisering (avis.zip) och och packa upp i \Mirakel\update

Stoppa och avsluta

 1. Avsluta eventuella Mickel-klienter som används i nätverket
 2. Stoppa Mirakel Webbserver med Visa-Alternativ
 3. Stoppa tjänsterna för Mirakel Services och Mirakel Avisering
  • Om fler instanser finns ska även de stoppas

Uppdatera Mirakel Webbserver

 1. Installera Mickel (mw20231a.exe) men starta ej programmet
 2. Uppgradera MSSQL-databas om Mickel används med MSSQL:
  • Script i C:/Program Files (x86)/Mickel/SQLServer/Ver 2023.1

Uppdatera Mirakel Avisering

 1. Kör uppdateringsscript för Mirakel Avisering (update/UpdateAvis.cmd)

Uppdatera Mirakel Services

 1. Kör uppdateringsscript för Mirakel Services (update/UpdateServices.cmd)
 2. Uppdatera MSSQL-databas om Skyddat kundanläggningsregister används
  • Script ./services/prodserver/vault/UpdateVersion3-4.sql
 3. Uppdatera timvärdesdatabas om denna används. Scriptet tar lång tid att köra om databasen är stor.
  • Script ./services/tools/loads2years.js (körs med node)
  • Om fler instanser av services används behöver scriptet ändras och köras för varje instans
 4. Uppdatera nätberäkningsdatabas om denna används. Scriptet tar lång tid att köra om databasen är stor.
  • Script ./services/tools/calc2years.js (körs med node)
  • Om fler instanser av services används behöver scriptet ändras och köras för varje instans

Testa och starta

 1. Mirakel Avsering
  • Provstarta Mirakel Avisering med ”node app” i mappen C:/Mirakel/apps/avis/
  • Starta tjänsten (alla om flera instanser)
 2. Mirakel Services
  • Provstarta Mirakel Services med ”node app” i mappen C:/Mirakel/apps/services/
  • Starta tjänsten (alla om flera instanser)
 3. Mirakel Webbserver
  • Starta Mickel, svara JA på eventuell fråga om uppgradering av databaser.
  • Visa – Alternativ: Installera Mirakel Webbserver. Svara JA på frågan om dina inställningar ska användas. Säkerställ först att dina inställningar är korrekta.

Det sista

Uppgradera eventuella Mickel-klienter om sådana används. Passa på att även uppgradera installationer av Mirakel Besiktning och Minette.