Besiktning

Modulen är gjord för dig som vill utföra besiktningar av elnät och fjärrvärmenät på ett smidigt, enkelt sätt och samtidigt ha full kontroll över nätets kondition. Systemet är utvecklat för att användas av såväl nätägarens egen fältpersonal som inhyrda entreprenörer.

Glöm alla regnblöta pappersprotokoll och otympliga kartor. Visst finns det roligare saker att göra efter en besiktningsrond än att renskriva protokoll eller efterregistrera besiktningsanmärkningar i en dator. Elnätsprotokollen kan skrivas ut som EBR-blanketter och sättas in i pärmar också.

Med telefonen eller surfplattan blir besiktningen så mycket enklare. Och roligare…

Ingående funktioner

Modulen innehåller bland annat följande funktioner

Ett mobilt mirakel för besiktning

Modulen används för fältbesiktning enligt EBR. Systemet består av en modermodul och en mobilmodul.

Modermodulen används för att importera anläggningsinformation från ert nätinformationssystem. Anläggningsuppgifterna förs sedan över till de mobila enheterna där de utgör underlag vid besiktningen. Efter avslutad besiktning förs de digitala och signerade protokollen med eventuellt tagna fotografier tillbaka till modermodulen för till exempel lagring, efterbearbetning, underhållsplanering, statistik och utskrifter.

Mobilmodulen är utvecklad för att vara enkel och smidig att använda i fält och kan användas i smartphones, surfplattor och vanliga datorer. Besiktningsmannen har en överskådlig och bläddringsbar lista på skärmen med de objekt som ska besiktigas. Med hjälp av mobilens inbyggda GPS kan rätt protokoll enkelt sökas fram via dess koordinater. Något som underlättar hanteringen samt minskar risken att fel protokoll fylls i. Med den inbyggda kartfunktionaliteten kan man även få assistans med vägbeskrivning.

Med Webbmodulen kan klarmarkeringar göras direkt i fält. Även filtrering/urval av anmärkningar för presentation i karta görs enkelt i en webbläsare.

Papperslös och smidig besiktning

Besiktning enligt branschstandard. Protokollen följer EBR:s ”Underhåll Ledningar 0,4–420 kV” för jordtag, rötskador, nätstationer och kabelskåp. Man kan även inspektera mätarplatser och då kontrollera plomberingar, elsäkerhet, säkringsstorlekar och liknande.

Nätdokumentation i telefonen. Förutom protokollen har besiktningsmannen tillgång till anläggningsinformationen i form av bland annat stationskort och kabelskåpskort i sin mobila enhet. Ett ovärderligt sätt att säkerställa kvalitén på den befintliga nätdokumentationen på kontoret.

Fotografera. Alla bilder som tas i fält kopplas automatiskt till rätt protokoll och förs automatiskt in i nätinformationssystemet. Använder man en telefon med värmekamera för termografering förs även dessa bilder över på samma sätt.

Materialhantering. Vid besiktning kan man göra en enkel material- och resursplanering i fält.

Synkronisering med modermodul. Alla nödvändiga uppgifter i företagets nätinformationssystem förs över till den mobila enheten inför en besiktningsrond. Efter avslutad besiktning återförs protokollen till modermodulen för analys, statistik, efterbearbetning och utskrifter.

Smartphone, surfplatta eller vanlig dator? Använd den mobila enhet som passar bäst för er. En smartphone med lite större skärm kanske är bäst vid besiktning av stolpar och jordtag, medan en större surfplatta eller bärbar dator passar bättre vid besiktning av stationer och kabelskåp. Dålig internetuppkoppling? – Det är bara vid synkroniseringen av protokoll som den mobila enheten behöver ha tillgång till internet. Däremellan går det utmärkt att hantera alla nerladdade protokoll, även om man står långt ner i en källare och utför en stationsbesiktning eller om man är inne i tät skog långt från närmaste mobilmast.

Pröva själv!

Kontakta ossinfo@mirakel.nu för mer information!