Som nätföretag är det idag ett krav att hålla sina kunder informerade framförallt vid störningar men även löpande information som planerade jobb. Informationen ska ges i de format som används av kunder så som hemsida, sms, mail, brev, medborgarappar m.m..

Detaljtext för nyhet för avisering:

I dag behöver ett nätföretag kunna kommunicera med sina kunder på många olika sätt. Vid en storstörning mitt i natten är det därför viktigt att en driftledare enkelt, och på egen hand, snabbt kan informera via företagets alla kanaler för att sedan fokusera på störningen.

Mirakel Avisering kan användas för el-, fjärrvärme-, fiber- och VA-nät. Förutom störningsinformation kan man även använda tjänsten för att avisera planerade avbrott eller göra allmänna informationsutskick.

Se mer om Avisering för mer information.